0 12950

არ მიყვარს კაცი..


არ მიყვარს კაცი (ვარ ლაჩრის ძვირში)
ვის თავის თავი გმირად გამოყავს,
მტერს შეუკურთხებს, შედრკება ჭირში
და ფურთხს თავისას თვითვე ალოკავს...

მე რომ ძვირში ვარ ლაჩრის და მხუთრის,
ეგ_თავისთავად, მაგრამ სხვაც ღუპავს,
ბრალი მისი რომ ალოკვა ფურთხის,
ვინც დაავალა მასაც არ უყვარს.
კომენტარები (0)