არ მიყვარს კაცი..

არ მიყვარს კაცი (ვარ ლაჩრის ძვირში)
ვის თავის თავი გმირად გამოყავს,
მტერს შეუკურთხებს, შედრკება ჭირში
და ფურთხს თავისას თვითვე ალოკავს...

მე რომ ძვირში ვარ ლაჩრის და მხუთრის,
ეგ_თავისთავად, მაგრამ სხვაც ღუპავს,
ბრალი მისი რომ ალოკვა ფურთხის,
ვინც დაავალა მასაც არ უყვარს.
კომენტარები (0)