2 10649

აფხაზეთზე ამ კაცს თვალი უჭირავს ..


აფხაზეთზე ამ კაცს თვალი უჭირავს _
ეს კაცია, ალბათ, თურქის თემის...
და მე ვყვირი: _
ჩემს სისხლს დალევს უწინამც!
და მე ვმღერი:
_ აფხაზეთი ჩემი!
როსმე `არგო” (სხვა ხომალდი გუშინაც!)
მოაპობდა ზვირთებს ნიჩბის ცემით...
და მე ვყვირი: _ მკვდარსა მნახვენ უწინამც!
და მე ვმღერი:
_ აფხაზეთი ჩემი!
ზღვაო პონტის! რიფებს მალავ უჩინარს _
არაერთის ზედ მიემსხვრა გემი...
და მე ვყვირი: _ ოხ, უწინამც! უწინამც!
და მე ვმღერი:
_ აფხაზეთი ჩემი!
კომენტარები (0)