1 4091

შეგონებანი


ლამაზი არ არის:
ასი წლის მოხუცი კუნტრუშით გარბოდეს!
ოცი წლის ლიფსიტა ბრძნულად დადიოდეს!
ტყეების პატრონი ნაფოტებს ხარბობდეს!
უნიფხვოს სუნამოს
სურნელიასდიოდეს!

ლამაზი არ არის:
მეკობრე მინისტრის ლოჟაში ჯდებოდეს,
გაძარცვულ კლიენტებს ღიმილით უკვდებოდეს!
ყასაბი - დნებოდეს, დღითიდღე ხმებოდეს!
ღმერთო, დაგვიფარე და,
პოეტი სუქდებოდეს!

ლამაზი არ არის:
დონ ჟუანი საყდრისთვის სცდებოდეს!
ეპისკოპოსი ბარდელში დადიოდეს!
ბარემ ესეც ითქვას, ესეთიც ხდებოდეს, -
სამშობლო ხელთ ეპყრას
ბერიკაცს ათიოდეს!
კომენტარები (0)