0 1537

მშვიდობას ...


მშვიდობას ვაშა!
ეგ - კი! ოღონდ მშვიდობა თუა
დღეს ეს ჯახირი
ნამდვილ ომს და ამ ცივ ომს შუა!

ოცდათხუთმეტი
წელიწადი მსოფლიო ბზუა,
ხმლისპირი არ ჩანს -
კისრებს ბასრავს მახვილის ყუა!

სისხლი - ნილოსად!
კი, ნილოსი პაწია რუა! -
პეტრე ხომ სტყუის,
არც ნაკლებად პავლია სტყუა!

ღმერთო, მოგვხედე! -
მაგრამ ღმერთი ბლუა და ყრუა...
გონს, გონს მოეგე,
ძევ კაცისა, მოიეც ჭკუა!
კომენტარები (0)