მახსენდება ღრუბლებში..

მახსენდება ღრუბლებში
პროჟექტორის ფათური,
დედის წყნარი ნუგეში,
განაბული ბათუმი.

ქარი _ ცრემლის გამშრობი,
დაღვრემილი მევალე
და ფერმკრთალი ბავშვობა,
ნავთის რიგში მთვლემარე...