ბავშვების ჟრიამულით..

ბავშვების ჟრიამულით და მამების ფაფხურით
გავსებული ზაფხული, მიილია, მიწყნარდა...

ვიღაც სარკმელს ფიცრავდა...

შეიცვალა ამინდი...

წამოვიდა წვიმა და
აკისკისდა კრამიტი...