კეცე, კეცე ბილიკი..

კეცე, კეცე ბილიკი
ქარის დასაკეცი,
ტყეს უვლიდი ძუნძულით,
ვით მშიერი მხეცი,
დრუნჩით მთვარეს ყნოსავდი,
გწვავდა,
როგორც კეცი,
საკუთარ ლანდს მინდორში
დასაგლეჯად ეცი...

გაგეღვიძა, გადარჩი,
შენს თავს გაექეცი...