ტარიელ ჭანტურია - ფოტო პორტრეტი


წყარო: dspace.nplg.gov.ge