1 1968

არავინა ხარ ..


არავინა ხარ…
თუ საკუთარ ნაგრილს უფრთხები
და შენი ყოფნა დარხეული ფოთლის ჩქამია,
მონა ხომ არ ხარ, გიხაროდეს თავისუფლება,
რომელიც მხოლოდ გაელვების ერთი წამია.
კომენტარები (0)