0 912

დაუყვავილიათ თეთრ გვირილებს ..


დაუყვავილიათ თეთრ გვირილებს…
ჩუმი ტკივილით ქარი მიირევს
ფოთლებს დაცვენილს
და ბილიკებზე
შენს ნაკვალევს
თრთოლვით დავცქერი…
კომენტარები (0)