0 339

მთვარე რო უღრუბლო ცაზე – ..


მთვარე რო უღრუბლო ცაზე –
ისე ამოსჩნდი წყაროდან,
წვეთების ბედი ვინატრე,
ზურგზე რომ მოწანწკარობდა.
დუმილად იქცა სამყარო –
შეწყდა ფრინველთა გალობა,
ვინ გაგიმეტა სამზეოდ –
ვინ შემოგწყევლა ქალობა.
ვაი, რა ძნელი იქნება
შენფერეების ქმარობა.
კომენტარები (0)