ვაჟა-ფშაველა - ფოტოსურათები

4517

  • მოხუცი ვაჟა-ფშაველა - ფოტო
  • ახალგაზრდა ვაჟა-ფშაველას პორტრეტი
  • ვაჟა-ფშაველა - ფოტო