ახალგაზრდა ვაჟა-ფშაველას პორტრეტი

4110


წყარო: upload.wikimedia.org