ალექსანდრე დეკანოზიშვილი - ლექსები, პოემები 1

338