0 44

დროში უცვლელი სიყვარული


დრო წავიდა
 დრო მოვიდა
ყველაფერი ერთია 
ჩემთვის შენი სიყვარული
ყველაფერზე მეტია
კომენტარები (0)