გიორგი ვასაძე  - ფოტო

გიორგი ვასაძე - ლექსები, პოემები 84

1368