გიორგი ვასაძე

სტუდენტი

სიყვარულის უკანასკნელი მოგონება:რაც შენგან დამრჩა

თუნდაც მე ვიყო შენი მგოსანი
შავ ლაბადაში თეთრ წვეროსანი
არ მიგატოვებ ქარში თუ დარში
მე შენ მიყვარხარ, ამ ცხოვრებაში
იმ ცხოვრებაშიც შენი ვიქნები
მუდამდღე შენთან მყოფი და მცველი
ასეა მუდამ ,ასეც იქნება
ვერ მოგვერევა მუხთალი მტერი
ვერვინ წამართმევს მე შენს სიყვარულს
და ვერც ვერავინ შემეცილება
ყველგან ვიპოვი ისე ვაწამებ
ცოცხალ მკვდარსაც კი გაეცინება.

07/06/2019
კომენტარები (0)