0 47

ერთი წამიც და მორჩა სიცოცხლე (რეპი)


არ მინდა ქალები
არ მინდა ბარები
უკნიდან ნუ მომკლავ 
ნუ მომეპარები
სიცოცხლე გერჩივნოს
არ გინდა წამლები 
არ გინდა ცხოვრება 
სისხლში ნარევი
ერთს გაიჩხირავ და გაიპარები
დარჩი სახლში და ნუ გაიპარები
წამლები
ქალები
ბარები
ვალები 
არ გინდა არა ნუ გაიპარები
ბავშვო გაჩერდი ნუღარ მიქარავ
იცოდე მერე გაილახები
გარყვნილება და
ბაიდარები
მოწევ ერთ ღერს და გაიდღაბები
გერჩივნოს ბავშობა 
სიცოცხლის ნარევით 
იკეთებ ერთს და
მერე ბარდები;
ბარდები ზემოთ 
მაგას ვერც ხვდები
მერე კი მოაქვთ შენთვის 
ვარდები..
კომენტარები (0)