0 73

უსათაუროდ


დავდივარ და ფიქრებს მიაქვს 
ჩემი გული ფრიალით
მე შენს თვალებს შემოვცქერი
მზეებრ შუქსა ციაგით.
კომენტარები (0)