0 50

სრულყოფილება


სრულყოფილება ;
თუნდაც მუდამ შეუცვლელი ამ ქვეყანაზე. 
აზრი არა აქვს ბრძოლას;
თუნდ მუდამ იყო ბრძოლის ჯინაზე, 
მშვიდად იცავდე უმანკოთა უცდომელ სულებს, 
და აი მაშინ ხმობდე სულის ფოლადს 
ბრძოლის წინადვე
სულის სიმშვიდეს შემდეგ ჰპოვებ წითელ მიწაზე
ნუთუ ასეა ყველაფერი ბედის ფიცარზე.
კომენტარები (0)