ია დარბაიძე - ფოტო

ია დარბაიძე - ფილოლოგი

,, ადამიანი როცა წერს,ღმერთს ესაუბრება"