ია დარბაიძე - ფოტო

ია დარბაიძე - ფილოლოგი

  238

,, ადამიანი როცა წერს,ღმერთს ესაუბრება"