ია დარბაიძე - ფოტო

ია დარბაიძე - ფილოლოგი

  215

,, ადამიანი როცა წერს,ღმერთს ესაუბრება"