0 17

აპოსტასია


საქართველო - ნაკვერჩხლებზე ვდგები,
და მაგრილებს მხოლოდ შენი ზედაშე,
სივრცეს ვეძებ,რადგან ვეღარ ვხვდები
რა დროში ვართ მოხვედრილი მე და შენ ?
კომენტარები (0)