ლაზარე !


ბერია თუ ერია,
ტაძარი თუ მერია,
შინაგან თუ გარეგან
სამინისტროს არედან
გამოვარდა ცის ალი,
" ხუცესი და მისანი " 
საკურთხევლის - ცისანი,
გ ა ნ უ ზ ო მ ე ლ ი ს ა ნ ი .

ცეცხლზე ცეცხლი მოვიდა,
სულზე სულის გრიგალი .
ცეცხლი ისევ შენივთდა
ზეშთაგონებისანი.
სხივებია მზისეთი,
შეტაკება ისეთი;
აქ ციური სხეულის
ს ა უ კ უ ნ ი ს ე უ ლ ი.
0 კომენტარი

© POETRY.GE 2013 - 2024

@ კონტაქტი