1 49

ტიტანების ბრძოლა !


ფრიდონ და რამაზ, დიდება ! 

თქვენს ხსოვნას , 

სევდა გვაღონებს . . . 

ვერ ვხედავთ წუთისოფლიდან, 

ზეცაში გაცვლილ ამბორებს . . . 

კოსმიურ ბილიკს ვემთხვევით,

თქვენს მეგზურ ღვთიურ წინაპრებს,

ვინც თქვენს ნატერფალს მიჰყვება,

წმიდანებს გაუბინადრდეს.

დიდება ! საღმრთო დიდება ! 

თქვენს ნაღვაწს მოსდგა სიონი ,

და თუ სხეულთა დაფლვისას

ოხვრავდა კავკასიონი . . .

უკვე გადასცდით სამანებს, 

სადაც მოგელით დიდება , 

იქ ჩვენგან ბევრი ვერ შევა 

- სიკვდილი არ იყიდება !

უკვდავებაში გამყოლი,

მარადიული მეობა,

გვჯერა,ზეცაშიც აგრძელებს

ეროვნულ მოწამეობას .
კომენტარები (0)