0 67

,,გაფიქრებულთაგან"


***
ცხოვრება მუჯლუგუნია,რომელიც 
ღმერთმა გვითავაზა,
რათა მასთან წარსდგომის 
შემდეგ, ალუზიურად და 
ცოტათი შეშინებული გვესაუბრა
თვით 
ღმერთზე და თვით ამ მუჯლუგუნის
მოხვედრის მომენტში გამომჟღავნებულ
 ჩვენს
რეაქციებზე.
კომენტარები (0)