0

ან რატომ ვწერე ამდენი ადრე ..


ან რატომ ვწერე ამდენი ადრე,
ვის რად სჭირდება,ვისთვის ივარგა,
რისთვის ვიტანჯე,ვიცადე ასე,
ვინც კალამს სურდა მან არ იდარდა.
კომენტარები (1)

..... - 09.08.2016

Mec mag azrze var,ratom vwere amdeni?vis rad swirdeba?..arvici..didi xania leqsi ar dagidia vin gagaxsena leqsis dawera