0

გათენდება?


გათენდება კიდევ?ის დღე მრავალფერი
როცა მე არ მქონდა არა სადარდელი
კიდევ დიდხანს მელის შენს კარებთან დაცდა?
შენს ლოდინში რითმიც უკვე ბევრი გაცვდა.

ირიჟრაჟბს ისევ?როგორც ერთ დროს მკრთალად,
იკიაფებს მნათე ცის კიდურებზე?
კვლავაც დაცვივდება ატმის კვირტნი ბაღთან?
როგორ ვიტანჯები ნეტავ მიყურებდე.
კომენტარები (0)