0

და კვლავ არა ჩვენ.


შენ და მე,
შენ და მე,
ჯოჯოხეთში თუ ცისკრის კარამდი,
მხოლოდ ჩვენ,
მხოლოდ ჩვენ,
მოსვლის მეორის ჟამამდი,
ჩვენ ორნი,
მხოლოდ ჩვენ ორნი,
ველზედ შამქორის,მარაბდის,
მე და შენ,
და კვლავ არა ჩვენ,
ნაბოდვარია კალამის.
კომენტარები (0)