მორის ფოცხიშვილი - ფოტო

მორის ფოცხიშვილი - ლექსები, პოემები 45