სუმელჯი ბურდული - ფოტო

სუმელჯი ბურდული - ლექსები, პოემები 7