დოდო აბაშიძე - ფოტო

დოდო აბაშიძე - ლექსები, პოემები 2