სადღაც ფერი გადაიარს ..

სადღაც ფერი გადაიარს,
სადღაც ღამე დაობდა,
ჩემი თეთრი გადია
რა უდროოდ დაობლდა.
ჩემი თეთრი გადია
მოდის სასაფლაოდან.

წყარო: litklubi.ge