შოთა ჩანტლაძე - ფოტო

შოთა ჩანტლაძე - ლექსები, პოემები 104