ფიქრებით დატვირთული მივესვენები ..

ფიქრებით დატვირთული მივესვენები. ფეხმა ქვა
ამოაგდო ქვაფენილიდან. და მეც ამოვვარდი ფიქრებიდან.