ფიქრი სოფელს მიემატა ..

ფიქრი სოფელს მიემატა,
ფიქრი ქალაქს დაკლებია,
შარას გაყვა მიამიტად,
სად სახლი და კაკლებია,
სად კაკბები მაღლებია
სახლიც არანაკლებია.

წყარო: litklubi.ge