შოთა იათაშვილი - ფოტოსურათები

95

  • შოთა იათაშვილი (შავ-თეთრი ფოტო, 1994 წელი)