შოთა იათაშვილი (შავ-თეთრი ფოტო, 1994 წელი)

242


წყარო: burusi.wordpress.com