ბედი უნდა ყველაფერს..

ბედი უნდა ყველაფერს:
ყველა ნახატს; ყველა ფირს;
ყველა რომანს; ყველა ლექსს! -
ბედი უნდა ყველაფერს!
ყველა ტომს და ყველა რჯულს;
ყველა ერს და ყველა ბერს;
ყველა ხალხს და ქვეყანას! -
ბედი უნდა ყველაფერს!
ყველა მეფეს; სპასალარს;
ყველა ჰერცოგს; ყველა პერს;
ბედი უნდა ყველას და
ბედი უნდა ყველაფერს!
ყველა მახვილს მოქნეულს,
იმ ფარის და ხმლის პატრონს -
ბედი უნდა ყველაფერს!
ვის - ჯოგი ჰყავს, ვინ კიდევ
ვერ შოულობს წველა ყველს!
ბედი უნდა ამასაც!
ბედი უნდა ყველაფერს!
ყველა მთას და ყველა ბარს;
ყველა მოზვერს; ყველა ფურს! -
ბედი უნდა ყველას და
ბედი უნდა ყველაფერს!

წყარო: litklubi.ge