ვხედავ გზისპირას გამართულ კარვებს..

ვხედავ გზისპირას გამართულ კარვებს,
ვხედავ კარვის წინ მოწყენილ კარმენს:
კარმენი მღერის!
კარმენი ცეკვავს!
კარმენი კარმენს ახარბებს კაბებს!
და თუმც ღალატის ორჭოფულ ნიჭით
სავსეა ახლაც არსება მისი _
ვის უღალატოს! _ სადღაა ბიჭი,
მისი უკვდავი ღალატის ღირსი...