ვაჟა-ფშაველა  - ფოტო

ვაჟა-ფშაველა

ქართული ლიტერატურის კლასიკოსი, პოეტი, მწერალი

0 537

სისხლის ძიება (თავი მეათე)


გავიდა ცოტა რამ ხანი

და გამოირკვა ყოველი,

წინა-დღეს გაჯავრებული

აღარა ჰბორგავს სოფელი.

ადვილად აუგს არ ამბობს

კაცი ქიჩირის მგმობელი.

„მოსისხლის სისხლი აუღავ“,

ყველა ამისი მთხრობელი.

„ძალიან კარგად უქნია,

დედა უცხონეთ, მშობელი!“

მტყუვნის და მართლის სამზღვრისა

საქმეა გამომცნობელი!
კომენტარები (0)