ვაჟა-ფშაველა  - ფოტო

ვაჟა-ფშაველა - ლექსები, პოემები 169

858700