ვაჟა-ფშაველა  - ფოტო

ვაჟა-ფშაველა

ქართული ლიტერატურის კლასიკოსი, პოეტი, მწერალი

სისხლის ძიება (თავი მეთევქსმეტე)

ბალღები შემოჰხვევიან,

შესჩერებიან ქიჩირსა.

ასლანის ორი ვაჟიცა

გვერდითა დგანან მის პირსა.

ცეცხლი კი უფრო გაჩაღდა,

ალი ალსა სცემს, ტრიალებს.

საზარი სანახავია, –

სიკვდილის ბრჯღალი ტრიალებს.

„აი, ბიჭობაც ეს არი!“ –

კვლავ დაიძახა მხედარმა,

იღლიას სათითაოდა

ბალღები იკრა მჭეხარმა,

არა ამაოდ მომთქომმა,

არ უსაფუძვლოდ მკვეხარმა.

„აი, ბიჭობა, ნახეო!“ –

და დაიღუპა ცეცხლშია

სამის სულდგმულის სახეო.

ამითი როდი გათავდა

ამ ცეცხლის ზღვასთან ომია.

ქალი გადმოხტა გროვიდან,

ციდან მოსული მგონია,

ისიც თან მიჰყვა ქიჩირსა,

თქვეს: „ეგ დემურის ცოლია!“

ცოცხალ-მკვდრად დარჩა ასლანი,

გაშტერებულა დუნია:

სულს ჰხუთავს, ბუნებას ჰშხამავს

ცეცხლში დამწვართა სუნია.
კომენტარები (0)