პაატა სურმანიძე (პოეტ პოეტიშვილი) - ფოტოსურათები

93

  • პაატა სურმანიძე