პაატა სურმანიძე (პოეტ პოეტიშვილი) - ფოტოსურათები

47

  • პაატა სურმანიძე