პაატა სურმანიძე (პოეტ პოეტიშვილი) - ფოტო

პაატა სურმანიძე (პოეტ პოეტიშვილი)

  389