იაკობ ცურტაველი (ხუცესი) - პროზაული ნაწარმოებები 1