თამარი ნიკოლეიშვილი - ფოტო

თამარი ნიკოლეიშვილი - ლექსები, პოემები 4

35