აკაკი წერეთელი - ფოტო

აკაკი წერეთელი - საბავშვო 1