ვაჟა-ფშაველა  - ფოტო

ვაჟა-ფშაველა - პროზაული ნაწარმოებები 3