პაატა სურმანიძე (პოეტ პოეტიშვილი) - ფოტო

პაატა სურმანიძე (პოეტ პოეტიშვილი) - ლექსები, პოემები 224

1273