დანიელ გერგედავა - ფოტო

დანიელ გერგედავა - ლექსები, პოემები 3